PRESIDENTER 1986 - 2023

Siden Trøgstad Rotary startet opp i 1986, har følgende vært president i klubben:

1986/87: Wilhelm Arnesen. 1987/88: Johan Frøshaug. 1988/89: Tom Aardahl (avløst i perioden av påtroppende president Ansten Egeberg). 1989/90: Ansten Egeberg. 1990/91: Arne Hippe. 1991/92: Olav Fjeld. 1992/93: Roar Skansen. 1993/94: Ola Kind. 1994/95: Willy Granli. 1995/96: Johnny Nøklebye. 1996/97: Clemet Torp. 1997/98: Kåre Ruud. 1998/99: Arne Sæther. 1999/2000: Helge Maurtvedt. 2000/01: Tor Aandstad. 2001/02: Thorvald Ruud. 2002/03: Arvid Løken. 2003/04: Karl Kure. 2004/05: Håkon Krogh. 2005/06: Harald Aannerud. 2006/07: Rolf K. Rogde Thomassen. 2007/08: Hans Ludv. Olsen. 2008/09: Johny Reier Jensen. 2009/10: Arne Sæther (President for 2. gang). 2010/11: Arild Langseter. 2011/12: Christen Hauer. 2012/13:  Roar Wedding. 2013/14: Leif Flaten: 2014/15: Astri Myhrvang (Første kvinnelige president). 2015/16: Harald Thomassen. 2016/17: Jan Evensen. 2017/18: Borger Larsen. 2018/2019: Manfred Heun. 2019/2020: Arild Holm Sæther. 2020/2021: Stian M. Eriksen. 2021/2022: Haakon Fykse. 2022/2023: Ann Kristin Sæther (Andre kvinnelige president)Sosiale medier

Meeting info

Venue: NMK Trøgstads lokaler
Address: Kirkeveien 52
Postal Code: 1860
City: Trøgstad
Country: NO
Day: Torsdag
Time: 19:30
Language: noEvent archiverotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS