ROAR SKANSEN TIL MINNE

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vårt charter-medlem, Roar Skansen gikk bort 7. juni 2021.
Roar var en av få gjenværende medlemmer som har vært med i vår klubb helt siden stiftelsen i 1986. Roar var president i perioden 1992-93, han har vært med i de fleste komitéer innen klubben. I forbindelse med vårt samarbeid med NMK Trøgstad, var Roar materialforvalter. Han var også i en årrekke ansvarlig for arbeidsgruppa som iverksetter tiltak og aktivitetsdag for Dagsenteret.

                  


Roars engasjement for og i klubben blir ikke glemt, han har bidratt med mye verdifullt arbeide gjennom sine 35 år som medlem.

Klubben sender varme tanker til Helfrid og sønnene Paal og Ted m/familier. Roar Skansen begraves fra Trøgstad kirke fredag 18. juni 2021, klokken 13.00.

                                                             Hvil i fred, Roar - og tusen takk for alt du har betydd for oss...ÅRETS BEDRIFT 2019 ER KÅRET

Juryen skriver i sin begrunnelse bl.a. dette:
"Også i år har vi funnet en person med en bedrift som Trøgstad Rotary ønsker å gi en utmerkelse.

Denne bedriften startet allerede i år 2000 som enkeltmannsbedrift med en innleiet prosjektmedarbeider, kjøpte en utskilt gårdsbebyggelse i 2007 og bygget en verkstedbygning i gammel stil der mange deler av andre antikvariske bygninger ble utnyttet. Verkstedet på Greveg kunne tas i bruk i 2009.

I bedriften som i dag er et AS er det i dag 5 ansatte og de har planer om å øke staben med ytterligere 1 ansatt i 2020.

 

Trøgstad Rotary klubb har valgt Rune Strønes og Strønes snekkerverksted AS til årets bedrift.

 

Rune har snekkerutdannelse og sågar fagbrev i treskjæring. Han har øye for gammel bygningsarkitektur, kjenner stilartene minst siden middelalderen godt og har gjort et levebrød av å gjenskape gamle bygningsdetaljer for restaurering av gamle hus.

Rune og hans medarbeidere lager nesten hva som helst på bestilling, rengjør og bytter ut ødelagte deler i for eksempel gamle møbler, dører og vinduer. De fleste oppdragene er private, ofte i andre kommuner.

Oppdragene er ofte finansiert av eller med støtte fra Riksantikvaren eller andre offentlige fond.

Rune ønsker å utvikle bedriften videre ved å få inn flere interessante prosjekter og for å skape økonomisk trygghet for alle sine ansatte.

 

Vi mener at Rune Strønes og Strønes Snekkerverksted AS er en verdig vinner av utmerkelsen Årtets Bedrift i Trøgstad.


Rune Strønes sammen med komitémedlem Håkon Fykse og president Arild Sæther

              (Rune Strønes sammen med komitémedlem Håkon Fykse og president Arild Sæther)

NY INFORMASJONS-BROSJYRE

Nå som du har funnet Trøgstad Rotary's nettside, er du sikkert på jakt etter informasjon. Vår nye informasjonsbrosjyre (2019) finner du HER.
Du kan sende oss en melding med spørsmål under fanen KONTAKT OSS øverst på siden, ellers er det bare å klikke seg gjennom de forskjellige fanene her inne....PAUL HARRIS FELLOW TIL SIGRUN OG PER ØSTRENG

Rotary-året fikk en hyggelig start: Lørdag 13. januar var det en stor markering i Trøgstadhallen, da feiret Trøgstad Turnforening 50 år.

Rotary hadde gleden av å dele ut PHF til både Sigrun og Per Østreng. De ble utnevnt til Paul Harris Fellow(s) for sitt langvarige, utrettelige og høyst fruktbare arbeid for turn-sporten i Trøgstad. Dette omfatter alt fra Sigruns trener-innsats, til at de har lagt ned tusenvis av dugnadstimer for å gjøre låven på Haugen Gård til den unike arena for trening og utvikling som den har blitt.

Rotary-president Borger Larsen og komitéleder Stian M. Eriksen nevnte spesielt det faktum at:
"barnefamilier velger å bosette seg i Trøgstad for å få anledning til å være en del av det turn-miljøet Sigrun og Per har skapt der"Jubileumsskrivet for Trøgstad Rotary 2006 - 2016 finner du her.  Vi er glade for at Thorvald Ruud har sammenfattet dette for oss. 

 


 

Sosiale medier

Meeting info

Venue: NMK Trøgstads lokaler
Address: Kirkeveien 52
Postal Code: 1860
City: Trøgstad
Country: NO
Day: Torsdag
Time: 19:30:00
Language: no


Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS