ÅRETS BEDRIFT 2018 ER KÅRET!

Under Trøgstad Sparebanks næringsfrokost den 6.12. ble prisen for Årets Bedrift for 2018 delt ut. Vinneren i år ble Havnås Gamle Skole v/Inger og Ingar Moberg.

Komitéleder Hans Ludv. Olsen leste opp begrunnelsen for utnevnelsen: Moberg kjøpte bygningen i 2006 og satte i gang å restaurere den gamle skolen. I dag inneholder den butikk, kafé og vinterhage i første etasje. Det er to leiligheter i andre etasje, og loftet er innredet som kursrom - der det bla. drives med yoga, strikkeklubb m.m.

Havnås Gamle Skole er blitt en kulturinstitusjon i Trøgstad og et viktig innslag i lokalmiljøet, men folk strømmer til stedet fra andre plasser i fylket og også fra nabofylket.


Bildet over viser fra venste: komité-leder Hans Ludv. Olsen, prisvinner Inger Moberg og president i Trøgstad Rotary, Manfred Heun.


GUVERNØR-BESØK I TRØGSTAD ROTARY 22.11.2018

Distriktsguvernør Rune Magnussen besøkte klubben vår 22. november og det ble et hyggelig møte med han, AG Hans Kristian og ikke minst utvekslingsstudenten Alicia fra Australia - som på 10 måneder hadde lært seg utrolig godt norsk.


Det ble et interessant møte med en guvernør som hadde mange planer for klubbene og medlemmene i sitt distrikt. Alicia fortalte med humor og engasjement om sine opplevelser som utvekslingstudent i Norge, og kunne berolige oss med at det ikke er noe krav at vertsfamiliene er unge...!

Rune Magnussen fortalte at han har med seg en gave til alle klubbene - og at presidenten skal bestemme hvem i klubben som fortjener en spesiell oppmerksomhet. Manfred valgte ut Christen Hauer som mottager av denne.Overrekkelse av "årets vimpel" (Rotarys offisielle slogan for året) hører også med og presidenten mottok denne fra guvernøren som avslutning på et veldig hyggelig og inspirerende møte. Vi skal også nevne at presidenten selv var kokk denne dagen og at italiensk sopprisotto og krydret tysk "Wurst" var en smakfull innledning til møtet.ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE

...ble arrangert for første gang i Norge i perioden september-november 2018. Trøgstad Rotary stilte med to deltakere, Oddbjørn Bolstad og Stian M. Eriksen.

Kurset gikk over tre hele dager, med tre ukers mellomrom. På de ulike kursdagene ble det gjennomgått 5-6 utvalgte temaer, hvert tema på ca. en time. Kurs-fasilitatorene ga en kort introduksjon til det enkelte tema før man gikk i grupper, og hver gruppe hadde en fasilitator som styrer prosessen.

Leadership Institute omhandler utvalgte temaer som er praktiske og relevante for norske klubber. Kursmaterialet er helt nylig utgitt i en oppdatert versjon som skal gjelde fra 2018 til 2022. 
(Bildet under viser de 13 deltakerne som utgjør det første norske kullet av "Rotary Leadership Institute", Trøgstads representanter hhv. nr. 2 og 5 fra venstre)

INNVIELSE AV TRØGSTADS NYE FLYGEL

Sammen med Trøgstad Sparebank og Sparebankstiftelsen, har vi i Trøgstad Rotary bidratt til at aulaen på den nye skolen har fått et flott, nytt Bechstein flygel.

Det ble offisielt innviet søndag 10. juni 2018, av ingen ringere enn Wolfgang Plagge! Lyden var upåklagelig, og tilhørerene fikk en flott konsert som var flygelet verdig!
BEDRIFTSBESØK HOS STRØNES SNEKKERVERKSTED

I siste havdel av april besøkte klubben Strønes Snekkerverksted, en bedrift som bostavelig talt "tryller" med treverk i alle mulige former og fasonger. Daglig leder Rune Strønes ga oss et innblikk i bedriftens historie og virke, etterfulgt av en meget spennende omvisning. Noen bilder fra besøket ser du her:
ÅRETS BEDRIFT 2017 ER KÅRET!

For 24. gang siden 1989, har Trøgstad Rotary delt ut prisen "Årets Bedrift". Prisen for 2017 gikk til Baastad Mekaniske AS v/Kjetil Myhrvold! Bedriften har siden 2009 utviklet seg fra å være et enkeltmannsforetak til nå å ha 9 ansatte og to lærlinger. De produserer bl.a. med stålkonstruksjoner, utendørstrapper og rekkverk av alle slag. Bedriften er et lysende eksempel på at "stå-på vilje" og engasjement gir resultater, noe omsetning og økning av ansatte er et klart tegn på. Vi gratulerer! (For komplett oversikt over bedrifter som har mottatt prisen, se egen fane øverst på siden)


                                         President Borger Larsen overrekker prisen til Kjetil Myhrvold                                                              Tidligere prismottagere var invitert, fra venstre: Ketil Minge fra Minge's Universal Service (vinner 2005), Magne Østby fra Vom & Hundemat (vinner 2009), Ole Marius Lundblad fra LBU AS (vinner 2016), presidenten og årets vinner, Per Richard Sandvik fra HS Elektro AS (vinner 2011). (Tilstede men ikke med på bildet: Thomas Orderud fra Orderud Design Ice som vant i 2008)


PAUL HARRIS FELLOW TIL SIGRUN OG PER ØSTRENG

Rotary-året fikk en hyggelig start: Lørdag 13. januar var det en stor markering i Trøgstadhallen, da feiret Trøgstad Turnforening 50 år.

Rotary hadde gleden av å dele ut PHF til både Sigrun og Per Østreng. De ble utnevnt til Paul Harris Fellow(s) for sitt langvarige, utrettelige og høyst fruktbare arbeid for turn-sporten i Trøgstad. Dette omfatter alt fra Sigruns trener-innsats, til at de har lagt ned tusenvis av dugnadstimer for å gjøre låven på Haugen Gård til den unike arena for trening og utvikling som den har blitt.

Rotary-president Borger Larsen og komitéleder Stian M. Eriksen nevnte spesielt det faktum at:
"barnefamilier velger å bosette seg i Trøgstad for å få anledning til å være en del av det turn-miljøet Sigrun og Per har skapt der"Jubileumsskrivet for Trøgstad Rotary 2006 - 2016 finner du her.  Vi er glade for at Thorvald Ruud har sammenfattet dette for oss. 

 


 

Sosiale medier

Meeting info

Venue: NMK Trøgstads lokaler
Address: Kirkeveien 52
Postal Code: 1860
City: Trøgstad
Country: NO
Day: Torsdag
Time: 19:30:00
Language: no

Helsestell og eldreomsorg
Jan 17, 2019, 7:30 PM

Astri Myhrvang snakker om: Helsestell og eldreomso ...

(Tittel ikke fastsatt)
Jan 24, 2019, 7:30 PM

Forskningssjef Bjørn Haugstad holder foredrag

Forsvaret i Trøgstad
Jan 31, 2019, 7:30 PM

Rolf Thomassen snakker om: Forsvaret i Trøgstad i ...

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...