INNVIELSE AV TRØGSTADS NYE FLYGEL

Sammen med Trøgstad Sparebank og Sparebankstiftelsen, har vi i Trøgstad Rotary bidratt til at aulaen på den nye skolen har fått et flott, nytt Bechstein flygel.

Det ble offisielt innviet søndag 10. juni 2018, av ingen ringere enn Wolfgang Plagge! Lyden var upåklagelig, og tilhørerene fikk en flott konsert som var flygelet verdig!
BEDRIFTSBESØK HOS STRØNES SNEKKERVERKSTED

I siste havdel av april besøkte klubben Strønes Snekkerverksted, en bedrift som bostavelig talt "tryller" med treverk i alle mulige former og fasonger. Daglig leder Rune Strønes ga oss et innblikk i bedriftens historie og virke, etterfulgt av en meget spennende omvisning. Noen bilder fra besøket ser du her:
ÅRETS BEDRIFT 2017 ER KÅRET!

For 24. gang siden 1989, har Trøgstad Rotary delt ut prisen "Årets Bedrift". Prisen for 2017 gikk til Baastad Mekaniske AS v/Kjetil Myhrvold! Bedriften har siden 2009 utviklet seg fra å være et enkeltmannsforetak til nå å ha 9 ansatte og to lærlinger. De produserer bl.a. med stålkonstruksjoner, utendørstrapper og rekkverk av alle slag. Bedriften er et lysende eksempel på at "stå-på vilje" og engasjement gir resultater, noe omsetning og økning av ansatte er et klart tegn på. Vi gratulerer! (For komplett oversikt over bedrifter som har mottatt prisen, se egen fane øverst på siden)


                                         President Borger Larsen overrekker prisen til Kjetil Myhrvold                                                              Tidligere prismottagere var invitert, fra venstre: Ketil Minge fra Minge's Universal Service (vinner 2005), Magne Østby fra Vom & Hundemat (vinner 2009), Ole Marius Lundblad fra LBU AS (vinner 2016), presidenten og årets vinner, Per Richard Sandvik fra HS Elektro AS (vinner 2011). (Tilstede men ikke med på bildet: Thomas Orderud fra Orderud Design Ice som vant i 2008)


PAUL HARRIS FELLOW TIL SIGRUN OG PER ØSTRENG

Rotary-året fikk en hyggelig start: Lørdag 13. januar var det en stor markering i Trøgstadhallen, da feiret Trøgstad Turnforening 50 år.

Rotary hadde gleden av å dele ut PHF til både Sigrun og Per Østreng. De ble utnevnt til Paul Harris Fellow(s) for sitt langvarige, utrettelige og høyst fruktbare arbeid for turn-sporten i Trøgstad. Dette omfatter alt fra Sigruns trener-innsats, til at de har lagt ned tusenvis av dugnadstimer for å gjøre låven på Haugen Gård til den unike arena for trening og utvikling som den har blitt.

Rotary-president Borger Larsen og komitéleder Stian M. Eriksen nevnte spesielt det faktum at:
"barnefamilier velger å bosette seg i Trøgstad for å få anledning til å være en del av det turn-miljøet Sigrun og Per har skapt der"GUVERNØR-BESØK HOS TRØGSTAD ROTARY

Distriktsguvernør Yvona Holbein besøkte vår klubb torsdag 23.11.2017. Det ble et veldig hyggelig og interessant møte med en engasjert og visjonær guvernør.
 Jubileumsskrivet for Trøgstad Rotary 2006 - 2016 finner du her.  Vi er glade for at Thorvald Ruud har sammenfattet dette for oss. 

 


 

Sosiale medier

Meeting info

Venue: NMK Trøgstads lokaler
Address: Kirkeveien 52
Postal Code: 1860
City: Trøgstad
Country: NO
Day: Torsdag
Time: 19:30:00
Language: no

Presidentskifte
Aug 2, 2018, 5:00 PM

Grunnet ferieavvikling så blir dette oppstarten på ...

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...